Vikariátní konference mladoboleslavského vikariátu

Dominik Faustus 1.prosince 2022

Ve čtvrtek 1. prosince 2022 proběhla v obci Čečelice na Mělnicku vikariátní konference mladoboleslavského vikariátu se vzpomínkou na kněze Hermanna Schmidta, který zde dlouhá desetiletí působil. Konference začala mší svatou v kostele sv. Havla, kde přítomné kněze přivítal místní administrátor a okrskový vikář R.D. Leopold Paseka. Mši svatou celebroval generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek. Druhá část konference pokračovala v prostorách přilehlé fary, která v současné době prochází postupnou obnovou. Přítomní kněží se v této adventní době připravují na vánoční svátky a pod vedením okrskového vikáře zkoordinovali svou činnost pro následující období. Kéž tedy prožijí požehnaný adventní čas se všemi, kteří jsou jim svěřeni.

Čtvrtek 1. prosince 2022, kostel sv. Havla, Čečelice

Foto: Dominik Faustus