Vikariátní konference s oslavou životního jubilea kanovníka Karla Havelky

Dominik Faustus 9.března 2023

Ve středu 8. března 2023 se od 10 hodin konala v Diecézním domě kard. Trochty vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu. Přítomní kněží popřáli děkanovi litoměřické kapituly prelátovi Karlu Havelkovi k nadcházejícím 70. narozeninám, které oslaví 20. května, ale protože se do té doby nebude konat vikariátní konference, blahopřání přichází již takto dopředu. Spolu s gratulanty se připojujeme i my s přáním Božího požehnání do dalších let.


Středa 8. března 2023, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus