Vikariátní konference turnovského vikariátu

Dominik Faustus 9.listopadu 2021

V úterý 9. listopadu 2021 se od 9.30 hodin konala vikariátní konference turnovského vikariátu. Zasedání se konalo na obecním úřadu ve Ktové, která se nachází ve farním obvodu Rovensko pod Troskami jehož farářem je R.D. Mgr. Tomasz Dziedzic. Na začátku konference požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek za přítomnosti okrskového vikáře J.M. can. Václava Vlasáka a ostatních kněží místní obecní úřad. Po zahájení konference předal okrskový vikář slovo duchovnímu správci děkanství Sobotka R.D. Mgr. Ing. Václavu Novákovi, který přednesl duchovní slovo z knihy kardinála Timothy Dolana. Poté generální vikář pohovořil o aktualitách v litoměřické diecézi a o Synodě 2021-2023. Přítomný diecézní ekonom Ing. Miloš Kuba pronesl přednášku o hospodaření diecéze i farností a v diskusi zodpověděl dotazy. Stavební technik Ing. Ondřej Svoboda promluvil na téma zvyšujících se nákladů ve stavebnictví a prodiskutoval otázku předfinancování projektové dokumentace. V závěru dopoledního programu vikariátní účetní paní Eva Živná upřesnila aktuální záležitosti týkající se účetnictví jednotlivých farností. Po modlitbě Anděl Páně následoval oběd s bratrskou diskusí. Po obědě byla modlitbou vikariátní konference turnovského vikariátu, v němž se mj. nachází Český ráj, ukončena. Příští vikariátní konference se bude konat v prosinci v Semilech.

Úterý 9. listopadu 2021, Ktová

Foto: Dominik Faustus