Vikariátní konference turnovského vikariátu v Bozkově

Dominik Faustus 10.května 2022

V úterý 10. května 2022 od 9.30 hodin se v Bozkově konala vikariátní konference kněží turnovského vikariátu. Při mši svaté v kostele Navštívení Panny Marie generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek vyřídil pozdrav od litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a ve své promluvě zmínil důležitost a potřebu nových kněžských povolání. Na závěr bohoslužby přítomní vzpomněli na osobního arciděkana R.D. Zdeňka Maryšku, který v minulém měsíci oslavil jubileum 90 let života a ze zdravotních důvodů se nemohl této konference zúčastnit. Poté se kněží přesunuli do farní budovy, kde probíhal další program pod vedením okrskového vikáře R.D. Václava Vlasáka, který na závěr určil datum konání příští vikariátní konference na 14. června v 9.30 ve Vysokém nad Jizerou. Program byl zakončen obědem na faře.

Úterý 10. května 2022, kostel Navštívení Panny Marie, Bozkov 

Foto: Dominik Faustus