Vikariátní konference v Bakově nad Jizerou

Dominik Faustus 26.listopadu 2021

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 se konala v Bakově nad Jizerou vikariátní konference mladoboleslavského vikariátu. Hostem byl generální vikář Mons. Martin Davídek, který předsedal mši svaté v místním kostele sv. Bartoloměje. Po mši svaté pokračovalo setkání kněží mladoboleslavského vikariátu na faře, kde kromě organizačních pokynů od okrskového vikáře R.D. Leopolda Paseky a vikariátní účetní paní Jaroslavy Imrichové, pohovořil na téma Synoda o synodalitě generální vikář. Před obědem přednesl referát diecézní ekonom ing. Miloš Kuba na téma hospodaření diecéze a zodpověděl na otázky přítomných kněží. Vikariátní konference byla zakončena společným obědem v restauraci Beseda, kam přítomné pozval bakovský farář R.D. Jiří Veith. Příští vikariátní konference mladoboleslavského vikariátu se bude konat na mělnickém proboštství.

Čtvrtek 25. listopadu 2021, kostel sv. Bartoloměje, Bakov nad Jizerou

Foto: Dominik Faustus