Vikariátní konference v Bílině

Milena Davídková 21.dubna 2022

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se na Arciděkanství v Bílině konala vikariátní konference teplického vikariátu. Setkání navštívil generální vikář Mons. Martin Davídek, který promluvil o průběhu diecézní fáze synodálního procesu. Ing. Miloš Kuba seznámil přítomné s aktuálním ekonomickým vývojem. Vikariátní účetní Jana Šťásková jej doplnila s informacemi o účetních záležitostech. Stavební technik Ing. Luděk Záhejský promluvil o stavební činnosti. Okrskový vikář R.D. Marcin Saj na závěr pozval přítomné do farního sálu na oběd.

21. dubna 2022, Arciděkanství v Bílině 

Foto: Martin Davídek