Vikariátní konference v Bozkově u Semil

Dominik Faustus 9.května 2023

V úterý 9. května 2023 se od 9.30 hodin konala v Bozkově u Semil vikariátní konference turnovského vikariátu. Pozvání na ni přijal generální vikář Mons. Martin Davídek, který byl hlavním celebrantem při mši svaté v poutním kostele Navštívení Panny Marie. Po skončení mše svaté byli přítomní kněží pozváni na faru. Zde okrskový vikář J.M. can. Václav Vlasák zahájil další část konference. Přítomní kněží se pak pomodlili denní modlitbu církve. Po ní pronesl duchovní slovo R.D. Mgr. Ing. Václav Novák. Generální vikář pak seznámil kněze s aktualitami v litoměřické diecézi. Konference byla zakončena společným obědem a po ní se kněží rozjeli do svých farností.

Úterý 9. května 2023, kostel Navštívení Panny Marie, Bozkov

Foto: Henryk Kuman a Tomasz Dziedzic