Vikariátní konference v Hoštce

Dominik Faustus 14.září 2022

Ve středu 14. září 2022 se konala v Hoštce vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu. Konference začala mší svatou v 10 hodin v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Hoštce. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek. V závěru mše vystoupil probošt litoměřické kapituly J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr. s krátkým výkladem historie vzniku svátku Povýšení sv. Kříže. Po modlitbě uprostřed dne se kněží přesunuli do místního hotelu U lišky, kde proběhla další část konference pod vedením okrskového vikáře J.M. can. ICLic. Józefa Szeligy. Hostem byla vedoucí ekonomického odboru Ing. Ludmila Sedláčková, která pohovořila o účetních a ekonomických záležitostech. Před obědem proběhla přednáška R.D. Mgr. Jiřího Voleského a konference byla, po bratrské rozpravě, zakončena obědem. Další vikariátní konference obou vikariátů se bude konat 9. listopadu 2022.

Středa 14. září 2022, kaple Nanebevzetí Panny Marie, Hoštka

Foto: Dominik Faustus