Vikariátní konference v Kadani

Dominik Faustus 11.března 2022

Ve čtvrtek 10. března 2022 se v Kadani konala vikariátní konference krušnohorského vikariátu. Konference začala mší svatou v kostele Čtrnácti svatých pomocníků, které předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek. Po mši svaté se kněží přesunuli na kadaňské děkanství, kde pod vedením okrskového vikáře J.M. can. Grzegorze Czerneho proběhla vlastní konference. Generální vikář povzbudil kněze, aby přihlásili své kostely a kaple do letošní Noci kostelů a také promluvil o synodálním procesu v litoměřické diecézi, kdy se zpracovávají podněty ze synodálních farních skupinek. Důležitým bodem setkání byla i pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Duchovní slovo pronesl R.D. Josef Čermák. Poté diecézní ekonom ing. Miloš Kuba seznámil přítomné s ekonomickou situací litoměřické diecéze i jejím směřováním a zodpověděl otázky přítomných kněží. Vikariátní účetní Alena Buřtová v závěru konference s jednotlivými kněžími projednala účetní záležitosti. Konference byla zakončena obědem v restauraci U Karla IV. v Kadani.

Čtvrtek 10. března 2022, kostel Čtrnácti svatých pomocníků, prostory děkanství, Kadaň

Foto: Dominik Faustus