Vikariátní konference v Kadani

Dominik Faustus 9.února 2023

Ve čtvrtek 9. února 2023 se v Kadani konala vikariátní konference Krušnohorského vikariátu. Konference začala mší svatou v 9.30 hodin v děkanském kostele Povýšení svatého Kříže v Kadani. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek, který zastoupil nemocného okrskového vikáře J.M. can. Grzegorze Czerneho. Kadaňský děkan R.D. Josef Čermák pak přítomné kněze přivítal na děkanství, kde měl pro ně připravené duchovní slovo. Poté kněze seznámila vedoucí ekonomického odboru litoměřického biskupství Ing. Ludmila Sedláčková s účetními záležitostmi, které jsou od nového roku aktuální a zodpověděla dotazy. Vikariátní účetní Alena Buřtová upřesnila účetní záležitosti týkající se vikariátu a stavební technik Ing. Vladimír Buřt podal zprávu o stavu budov po nedávné vichřici. Jáhen Mgr. Jan Hrubý pozval kněze do Kadaně na 17. června 2023 na 11. hodinu, kdy by měl z rukou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta přijmout kněžské svěcení. Na závěr konference pozval kadaňský děkan R.D. Josef Čermák účastníky vikariátní konference do restaurace U Karla IV. na oběd.

Čtvrtek 9. února 2023, kostel Povýšení svatého Kříže a prostory děkanství, Kadaň

Foto: Ludmila Sedláčková, Martin Davídek a Alena Buřtová