Vikariátní konference v Libochovicích

Dominik Faustus 7.února 2024

Ve středu 7. února 2024 se od 10 hodin konala v Libochovicích vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu. Konference začala mší svatou v kostele Všech svatých v Libochovicích. Po mši svaté se kněží sešli ve farních prostorách, kde probrali aktuální otázky, zvláště týkajících se nastávajícího biskupského svěcení v Litoměřicích. Konference byla zakončena v bratrském společenství při společném obědě.

Středa 7. února 2024, kostel Všech svatých, Libochovice

Foto: Dominik Faustus