Vikariátní konference v Litoměřicích 9. června 2022

Milena Davídková 9.června 2022

Ve čtvrtek 9. června 2022 se od 10 hodin konala v Litoměřicích vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu. Setkání začalo mší svatou v děkanském kostele Všech svatých, které předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Po mši svaté se přítomní duchovní přesunuli na litoměřické děkanství, kde proběhla další část konference. Kněží se pod vedením biskupa Jana pomodlili modlitbu breviáře a poté generální vikář Mons. Martin Davídek referoval o setkání národního týmu a diecézních koordinátorů synodálního procesu, které se konalo na ČBK v den, kdy církev slaví svátek sv. Zdislavy. Následně proběhla bratrská diskuse nad tímto tématem a také nad dalšími otázkami, které vikariáty řeší. V závěru konference popřáli přítomní kanovníkovi a děkanu Józefu Szeligovi, který v těchto dnech slaví výročí 30 let od kněžského svěcení, a připili si s ním. Vikariátní konference byla zakončena obědem.
Všem kněžím, kteří v tomto měsíci slaví nějaké kulaté výročí od svěcení, ať Pán dá své požehnání do další služby.

9. června 2022, kostel Všech svatých a děkanství v Litoměřicích

Foto: Martin Davídek