Vikariátní konference v Sobotce

Milena Davídková 10.září 2019

V úterý 10. září 2019 se od 9.30 hodin konala na děkanském úřadě v Sobotce vikariátní konference turnovského vikariátu. Konferenci navštívil také generální vikář Mons. Martin Davídek s nově jmenovanou delegátkou pro katechezi Mgr. Marií Brůnovou. Po modlitbě breviáře a duchovním slově, které přednesl R.D. Augustin Števica, požádal okrskový vikář J.M. can. Václav Vlasák přítomné kněze vikariátu, aby pohovořili o plánované výuce náboženství ve svých farnostech ve školním roce 2019/2020. V následné diskusi pak účastníci zhodnotili předchozí zkušenosti s výukou náboženství a nastínili své záměry do budoucna. 

10. září 2019, děkanský úřad, Sobotka

Foto: Martin Davídek a Pavel Michalec