Vikariátní konference v Sobotce

Dominik Faustus 14.listopadu 2023

V úterý 14. listopadu 2023 se od 9.30 hodin konala v Sobotce vikariátní konference turnovského vikariátu. Okrskový vikář R.D. Václav Vlasák na ní přivítal jako hosta generálního vikáře Mons. Martina Davídka. Po modlitbě uprostřed dne si kněží vyslechli duchovní slovo z úst P. Krzysztofa Mikuszewského MS. Poté generální vikář přednesl zprávu ze Synody o synodalitě. Po přestávce okrskový vikář dal prostor vikariátní účetní a technikovi, aby poreferovali o aktuálních otázkách týkající se účetnictví a stavu církevních staveb. Před obědem byl prostor pro aktuality z litoměřické diecéze i z turnovského vikariátu. V poledne přešli přítomní do blízkého kostela sv. Máří Magdaleny, kde se pomodlili Angelus Domini. Vikariátní setkání bylo zakončeno společným obědem na faře v Sobotce.

Úterý 14. listopadu 2030, fara a kostel sv. Máří Magdaleny, Sobotka

Foto: Dominik Faustus