Vikariátní konference v Ústí nad Labem

Dominik Faustus 3.ledna 2024

Ve středu 3. ledna 2024 se od 9.30 hodin konala v Ústí nad Labem vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu. Konference začala prohlídkou výstavy betlémů v kostele Nanebevzetí Panny Marie a pokračovala mší svatou v kapli na ústeckém arciděkanství. Po mši svaté následovalo zasedání, při němž si kněží sdělovali své poznatky z vánočních svátků a probrali aktuální otázky života v diecézi i ve svých vikariátech. Vikariátní konference byla zakončena společným obědem.

Středa 3. ledna 2024, kostel Nanebevzetí Panny Marie a prostory arciděkanství, Ústí nad Labem

Foto: Dominik Faustus