Vikariátní konference ve Mcelích

Dominik Faustus 26.května 2022

Ve čtvrtek 26. května 2022 se od 9.30 hodin konala ve Mcelích vikariátní konference mladoboleslavského vikariátu. Navštívil ji i generální vikář Mons. Martin Davídek, který byl hlavním celebrantem při mši svaté ze slavnosti Nanebevstoupení Páně. Jáhenskou službu u oltáře vykonával Ing. Luděk Téra. Po mši svaté se přítomní pomodlili v mcelském kostele sv. Václava dopolední modlitbu z breviáře a místní farář R.D. Lic. theol. Mgr. Lukáš Hrabánek promluvil o průběhu oprav elektroinstalace v mcelském kostele. Setkání pokračovalo na faře, kde hlavní účetní litoměřického biskupství Ing. Ludmila Sedláčková promluvila o účetních a ekonomických záležitostech, a přítomným kněžím kvalifikovaně odpověděla na otázky. Když přítomní kněží probrali pod vedením okrskového vikáře R.D.Leopolda Paseky různé záležitosti týkající se mladoboleslavského vikariátu a generální vikář poreferoval o aktuálním dění v litoměřické diecézi, popřáli kněží přítomnému R.D. Mgr. Jiřímu Veithovi k 65. narozeninám, které oslavil. Vikariátní konference byla zakončena společným obědem v restauraci v obci Loučeň.

Čtvrtek 26. května 2022, kostel sv. Václava, Mcely

Foto: Dominik Faustus