Vikariátní setkání katechetů a metodický víkend pro katechety 2013

Hana Klára Němečková 18.ledna 2013

Vikariátní setkání katechetů a metodický víkend pro katechety 2013Diecézní katechetické centrum oznamuje termíny metodického víkendu pro katechety a vikariátních setkání katechetů v Mladé Boleslavi, Liberci a Ústí nad Labem.

 

  • Metodický víkend pro katechety, Jiřetín pod Jedlovou, 13. - 14. dubna 2013

Dům sester kongregace Dcer Božské lásky, sobota 9.30 hodin - neděle cca 16.00 hodin. Metodický víkend pro katechety litoměřické diecéze.

Téma: Katecheze o eucharistii - pro různé věkové skupiny.

Pozvání k účasti na setkání přijala přednášející PhDr. Ing. Ludmila Siarda Trochtová SM, která pedagogicky působí od roku 1996 na katedře křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Příspěvek účastníka za seminář, ubytování a stravování je 400 Kč.

Prosíme katechety, aby se k účasti na metodickém víkendu přihlašovali nejpozději do 25. března 2013 na e-mailové adrese: dkc@dltm.cz nebo na telefonu Diecézního katechetického centra: 731 600 095.

 

  • Vikariátní setkání katechetů

Mladá Boleslav, 5. února 2013

Setkání bude zahájeno v 16.00 hodin v budově arciděkanství (Kateřiny Militké 58) a zakončeno mší svatou v 18.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého.

Liberec, 14. února 2013

Setkání bude zahájeno mší svatou v 18.00 hodin v kostele sv. Antonína Velikého a bude pokračovat v budově arciděkanství (Kostelní 7, Liberec).

Ústí nad Labem, 18. února 2013

Setkání bude zahájeno v 16.00 hodin v budově arciděkanství (Bílinská 3) a zakončeno mší svatou v 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Prosíme katechety, aby se k účasti přihlašovali na e-mailové adrese: dkc@dltm.cz nebo na telefonu Diecézního katechetického centra: 731 600 095.