Vláda schválila nové nemovité národní kulturní památky

Jana Michálková 31.ledna 2018

Vláda schválila dnes, ve středu 31. ledna 2018, 19 nových nemovitých národních kulturních památek. Jsou mezi nimi také poutní areály v Bohosudově, Hejnicích a Horní Polici.

Návrh na prohlášení nových nemovitých národních kulturních památek byl projednán na odborné komisi Legislativní rady vlády, poté bylo vyhotoveno stanovisko předsedy LRV a dnes návrh Ministerstva kultury projednala a schválila vláda. Kulturní památky (KP), které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda ČR nařízením za národní kulturní památky (NKP) a stanoví podmínky jejich ochrany.

Téma letošního seznamu národních kulturních památek zahrnuje významná poutní místa, která představují architektonické dominanty různých typů staveb v krajině včetně dochovaného duchovního významu.

Novými národními kulturními památkami (s platností od 1. července 2018) se stala i tři významná poutní místa v litoměřické diecézi:

1/ poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici,

2/ poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích,

3/ poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově.


Bližší informace si můžete přečíst zde.

(S využitím tiskové zprávy Simony Cigánkové, tiskové mluvčí Ministerstva kultury ČR)