Votivní obraz poškozený zloději je zachráněn

Jana Michálková 7.listopadu 2011

Votivní obraz poškozený zloději je zachráněnMons. Jan Baxant, litoměřický biskup, se setkal v pondělí 7. listopadu 2011 v biskupské rezidenci s litoměřickým senátorem Alexandrem Vondrou, jehož Nadační fond Kalich přispěl na restaurování jednoho z obrazů z majetku litoměřické diecéze částku 10 000 Kč.

Setkání se rovněž účastnila akad. mal. Eva Votočková, která obraz v letošním roce restaurovala. Biskup senátora seznámil s výsledkem několikaměsíční práce restaurátorky a zároveň mu poděkoval za poskytnutý finanční příspěvek.

„Raduji se z každé nepatrné věci, která znovu spatří světlo světa. Je mnoho poškozených věcí, a když se některá z nich obnoví, zrestauruje, tedy přivede k životu, mám z toho radost, řekl litoměřický biskup Jan Baxant.

Restaurovaný obraz pochází z první čtvrtiny 18. století. Z kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech na Litoměřicku byl před lety přemístěn na faru v blízkých Křešicích, odkud byl odcizen. V roce 2008 jej objevili pracovníci pražského památkového ústavu v jednom ze starožitnictví v Praze. Policie obraz zabavila a navrátila Biskupství litoměřickému. „Obraz byl v havarijním stavu. Plátno bylo neodborně napnuto na nevhodný spodní rám, zřejmě delší dobu po sejmutí z původního rámu horizontálně přeloženo, takže v přehybu došlo ke ztrátě malby i s podkladem. Obraz byl navíc potřísněn bílou barvou, popsala stav, v jakém bylo umělecké dílo biskupství vráceno, Mgr. Lada Hlaváčková, vedoucí diecézního konzervátorského centra Biskupství litoměřického. „Jedná se o ojedinělý případ navráceného uměleckého díla. Po roce 1989 byly odcizeny tisíce sakrálních předmětů, zpět se nám ale vrátily jen jednotlivosti, dodala Mgr. Hlaváčková.

Náklady na restaurování obrazu uhradilo Biskupství litoměřické s přispěním Nadačního fondu Kalich. Práce byly dokončeny před několika dny.

„Restaurátorka obraz prožehlila, upevnila malbu, napnula na nový spodní rám. Poté sejmula staré laky a nečistoty z povrchu obrazu, obraz vytmelila, vyretušovala a nalakovala, upřesnila Mgr. Hlaváčková.

Obraz (olejomalba na plátně) pochází z první čtvrtiny 18. století a je dílem neznámého autora. Střed kompozice plátna vyplňuje scéna převrženého vozu a zázračného zachránění (zřejmě nějaké zahořanské vrchnosti). Splašený pár koní utíká do otevřené krajiny lemované nízkými kopci. V pravé části obrazu se uplatňuje veduta Litoměřic (zrcadlově obrácená, značně naivní a zkreslená), v levém horním rohu je umístěna Nejsvětější Trojice, v pravém dolním rohu nápis EX VOTO (tj. označení pro votivní obraz, tedy malířské dílo, které bylo pořízeno jako již dříve přislíbené poděkování Bohu nebo světci za zázračnou záchranu.)

Nadační fond Kalich, jak poukázal senátor Alexandr Vondra, přispívá na kulturní projekty pravidelně. Finančně podpořil například obnovu Kalvárie na Ostrém u Úštěka či opravu kostela v Libochovanech. „Podporujeme regionální památky Litoměřicka a zde, na obrazu, je máme jako na dlani. Mám ze záchrany tohoto uměleckého díla radost, řekl při pohledu na zrestaurované plátno senátor.