Votivní obraz poškozený zloději je zachráněn

Jana Michálková 7.listopadu 2011

setkání Mons. Jana Baxanta s litoměřickým senátorem Alexandrem Vondrou, restaurovaný votivní obraz ze Zahořan (restaurovala akad. mal. Eva Votočková), 7. listopad 2011, biskupská rezidence, Litoměřice