Všem diecezánům

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 30.září 2009

Všem diecezánůmPoselství litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta všem věřícím litoměřické diecéze.

Moji drazí a milí,

nezapomenutelnou apoštolskou návštěvou Benedikta XVI. se náš křesťanský život zhodnotil. Byli jsme, po tři dny, tak blízko člověku, který je oddán Bohu a nás má rád. Mluvil a my jsme naslouchali. Někteří z nás jsme ale měli vzácnou příležitost osobně mluvit s ním a on nám též naslouchal. Dovolte, abych Vám sdělil, že jsem Svatému otci řekl, že jsme mu připravili duchovní dárek: pondělní modlitbu Věřím v Boha a kající skutek oběti. Mých několik slov vyslechl velmi pozorně a tiše dodal: „To je jeden z nejkrásnějších dárků, které zde dostávám.“ Milí diecezáni, děkuji Vám všem za přípravu tohoto dárku. Pokud budete sami v pondělní vzpomínce na Svatého otce pokračovat i po jeho odletu do Říma, budu Vám vděčný.

O naší katolické církvi se někdy mluvilo, že byla církví umlčenou. V blízkosti nástupce apoštola sv. Petra v minulých dnech jsme zmlkli dobrovolně. Mlčeli jsme. Posvátné mlčení proplétající průběh papežských bohoslužeb bylo dojemné a působivé. Umlčení statečně vydržet a umění mlčet před Bohem jsou projevem dospělosti křesťana. Ujištění Svatého otce o našem zrajícím českém křesťanském společenství a jeho výzva ke skromnému křesťanskému sebevědomí jsou oprávněné a pro nás povzbuzující.

Radujme se, že jsme křesťané, že žijeme v srdci Evropy a že toto srdce chce tlouci v rytmu srdce Kristova. Maria, která chovala Spasitele pod svým srdcem, ať nám pomáhá zůstat věrnými ve službě Bohu a všem lidem.

Žehnám Vám. Váš + Jan.