Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov

Milena Davídková 12.března 2020

Litoměřice, 12. března 2020


Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov

Biskupství litoměřické vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov. Nástup od 1. srpna 2020, přihlášku je třeba zaslat do 30. dubna.

Požadavky:

 • vzdělání a pedagogická praxe podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • aktivní znalost prostředí katolické církve
 • praxe v řízení kolektivu
 • znalost AJ nebo jiného světového jazyka výhodou

K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • podrobný životopis s přehledem dosavadní praxe
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců)
 • návrh koncepce dalšího rozvoje školy (1–2 strany A4)
 • podepsaný souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“)

 

Přihlášky zasílejte v obálce označené "KONKURZ" do 30. dubna t.r. na adresu:
Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, generální vikář, Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice.

Uchazeči, kteří vyhoví požadavkům, budou pozváni na osobní pohovor, který se uskuteční nejpozději do 29. května t.r., předpokládané vyhlášení výsledků proběhne 1. června 2020.

Mons. Jan Baxant
biskup litoměřický

Příloha ke stažení