Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Diecézní charity Litoměřice

Milena Davídková 15.ledna 2022

Biskupství litoměřické dne 15. ledna 2022 vyhlašuje:


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na pozici ředitele/ředitelky Diecézní charity Litoměřice


POPIS PRACOVNÍ POZICE:

 • řízení organizace po stránce provozní, personální, koncepční, ekonomické a sociální
 • schopnost jednání s orgány státní správy a samosprávy, partnery a dárci
 • zodpovědnost za rozvoj organizace
 • úzká spolupráce s vedením Biskupství litoměřického, s řediteli/kami jednotlivých charit Diecéze litoměřické, spolupráce s římskokatolickými farnostmi v litoměřické diecézi

NABÍZÍME:

 • práci na plný úvazek
 • smysluplnou a samostatnou práci v zajímavé oblasti
 • zázemí silné organizace, která je součástí Římskokatolické církve
 • možnost profesního a osobního růstu pružnou pracovní dobu

POŽADUJEME:

 • VŠ vzdělání (sociálního či ekonomického směru výhodou)
 • manažerské schopnosti a dovednosti praxe v oblasti řízení
 • psychická odolnost
 • znalosti v oblasti legislativy a ekonomiky znalost problematiky sociálních a zdravotních služeb
 • křesťanský pohled na svět a na člověka
 • ztotožnění se s hodnotami Charity (Etický kodex Charity Česká republika)
 • trestní a morální bezúhonnost
 • komunikační a organizační schopnosti
 • odpovědnost, pečlivost, flexibilitu
 • ovládání PC na dobré uživatelské úrovni (Word, Excel, Outlook)
 • řidičský průkaz skupiny B

Uchazeč/ka, písemně vyhotoví svou představu o koncepci rozvoje a řízení této organizace s výhledem na 5 let.
(Předkládaný rozsah textu cca 2 strany formátu A4.)

Doporučený obsah:

 • koncepce rozvoje a řízení charity jako organizace působící na území Diecéze litoměřické, která zasahuje do 5 krajů ČR
 • oblasti aktivit a projektů, kterými se bude organizace zabývat
 • popis řízení jednotlivých služeb, jejich vzájemné spolupráce, zejména zajištění koordinace, vedení pracovníků, motivace, kontrola, sledování hospodaření, zajištění kvality služeb, řešení technických problémů
 • spolupráce s městy, obcemi, farnostmi litoměřické diecéze a dalšími organizacemi
 • financování organizace, včetně rozvoje Tříkrálové sbírky 

Uchazeči/ky svůj písemný materiál jako přihlášku do Výběrového řízení zašlou nejpozději do 15. března 2022, na adresu: Mons. Martin Davídek, generální vikář, Dómské nám. 9, 412 82 Litoměřice.
Přihlášení uchazeči/ky budou následně vyzváni/y k osobnímu pohovoru před výběrovou komisi, které předsedá diecézní biskup.

Předpokládaný nástup vybraného uchazeče/ky je k 1. červnu 2022.