Vybrané náměty a myšlenky z biskupské synody ve Vatikánu

Jana Michálková, Hana Němečková 18.října 2012

Vybrané náměty a myšlenky z biskupské synody ve VatikánuJedenáctým dnem probíhá ve Vatikánu XIII. řádné generální shromáždění Synody biskupů, jehož delegáti zde za účasti papeže Benedikta XVI. diskutují na téma „Nová evangelizace pro předávání křesťanské víry“. Zástupcem České biskupské konference je litoměřický biskup Jan Baxant.

 

Cílem synodálního shromáždění je prozkoumat současnou situaci v jednotlivých místních církvích a nalézt účinné způsoby, jak přiblížit Kristovo evangelium jednak těm, kdo se v tradičně křesťanských zemích od církve vzdálili, jednak nám samým.

„Během jednotlivých generálních kongregací předkládají synodální otcové příspěvky, většinou jako referáty o stavu křesťanského života ve svých zemích. Každý synodální biskup má právo vystoupit alespoň jedenkrát se svým slovem v maximální délce pěti minut. K již předneseným příspěvkům toho dne pak probíhají aktuální poznámky a dotazy, sdělil Mons. Jan Baxant.

V příspěvcích účastníků synody zazněly podle jeho slov mimo jiné i tyto náměty a myšlenky:

Nová evangelizace není nový program (ani pastorační program), je to nový způsob myšlení, schopnost vidět a konat. Důležitá je kreativita teologů a pastýřů. Nestačí jen předkládat křesťanské hodnoty, ale dát i doktrinální výbavu.

Na příběhu apoštola Filipa bylo poukázáno na to, že zapálení evangelizátoři jsou těmi, kdo Kristovo poselství mohou v dnešní době vysvětlit těm, kteří stojí na ulici nebo je potkáváme v životě, i když v předávání křesťanské víry je třeba dát si pozor na to, že víra je Boží dar a dává jej Bůh, evangelizátoři sice „předávají, ale vlastně jsou jen nástroji Božími.

Hovořilo se zde o tom, že evangelium není pohodlná pozice k sezení, ale výzva k cestě. Pro novou evangelizaci je nyní třeba nové spirituality: dialogu, spolupráce, obrácení, obnovy. Nová evangelizace není jen odpovědí na krizi, ale je to řádný způsob pastorace. Farnost nemůže být jen pevností uprostřed společnosti: je branou. Musíme klást pastorační důraz na rodinu, domácí církev, kde se vychovává i k odpovědnosti za církev. Důležitá je především komunikace s lidmi! Účinným instrumentem nové evangelizace tak může být příprava na biřmování. Základem nové evangelizace je svátost smíření.

Brát odpovědnost za evangelizaci: co jiného je nyní důležitějšího!

Zaznělo zde například i to, že současná lidská společnost je ovlivňována médii; proč by tedy i nová evangelizace skrze média nemohla pozitivně ovlivňovat?