Vychází kniha o umučeném bořislavském faráři P. Franzi Sitteovi

Dr. Norbert Krutský 21.září 2011

Vychází kniha o umučeném bořislavském faráři P. Franzi SitteoviV září letošního roku vychází publikace, která bude zajímat jak dnešní obyvatele Teplicka, zejména území na úpatí Českého středohoří, tak pamětníky, historiky, vlastivědné pracovníky i bývalé německé obyvatele našeho kraje.

Týká se dlouholetého působení P. Franze Sitteho ve farnosti Bořislav, který se tam od roku 1922 do roku 1960 vedle své duchovní činnosti zabýval také historií farnosti a jejího okolí, ale i vlastivědou kraje v širším měřítku. Tuto vlastivědu sepsal pod názvem Na slunné straně Milešovky (v němčině) koncem 50. let 20. století. Nemohl ji však už vydat, jelikož byl zatčen, neprávem obviněn z revanšismu a ve vězení v Litoměřicích připraven o život.

 

P. Franz Sitte se narodil v roce 1896 v Hrádku nad Nisou, vystudoval bohosloví v Bohosudově a v roce byl 1922 vysvěcen na kněze. Hned poté přišel jako kaplan do farnosti Bořislav, kde se později stal farářem a v této farnosti sloužil až do své smrti v lednu 1960.

 

Knihu jsme nazvali podle názvu jeho vlastivědného spisu. Obsahuje v němčině i v českém překladu jeho vlastivědu Na slunné straně Milešovky, jeho historii farnosti Bořislav a jeho statě o obci a farnosti Žim. Kromě jeho životopisu jsou v knize autentické příspěvky pamětníků a dobové dokumenty k jeho životu a okolnostem jeho násilné smrti. Texty jsou doprovázeny jak staršími fotografiemi, které dokumentují jeho působení, tak novými fotografiemi, pořízenými v poslední době a zachycujícími současný stav kostelů, kaplí a církevních památek na území farnosti Bořislav a Žim, kde P. Sitte také působil.

 

Knihu vydává Římskokatolická farnost - děkanství Teplice v nakladatelství Kapucín Duchcov s doporučením a předmluvou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Finančně bylo vydání podpořeno především Česko-německým fondem budoucnosti v Praze a další řadou sponzorů.

 

Chceme upozornit na to, že kniha bude prezentována a požehnána katedrálním proboštem J. M. can. Jiřím Hladíkem O. Cr. na svatováclavské pouti, která se koná jako každý rok v Bílce u Bořislavi, letos v neděli 25. září 2011 v odpoledních hodinách (od 13 hodin). Kniha bude k dostání tam a pak na děkanství v Teplicích.