Vyhlášení výsledku výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka Diecézní charity Litoměřice

Milena Davídková 10.května 2022

Výběrové řízení bylo úspěšné. Na základě rozhodnutí komise pro výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Diecézní charity Litoměřice uspěla

Mgr. Karolína Wankovská, DiS.

Komise byla ustanovena takto:
- Mons. Mgr. Jan Baxant – Biskup litoměřický, předseda komise
- Růžena Kavková – Ředitelka DCH
- Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek – Generální vikář
- J.M. can. ICLic. Józef Szeliga – Prezident DCH

Do prvního kola výběrového řízení bylo přijato 20 přihlášek. Do druhého kola výběrového řízení bylo vybráno 7 kandidátů.

Tímto bychom rádi popřáli paní Magistře Wankovské hodně sil do budoucna ve vedení Diecézní charity Litoměřice a především hojnost Božího požehnání v této nelehké vedoucí pozici.

Biskupství litoměřické zároveň děkuje dosavadní ředitelce Diecézní charity paní Růženě Kavkové za tři desetiletí služby, kdy stála v čele této instituce, a vyprošuje jí požehnaný zasloužený odpočinek plný radosti a zdraví.