Vyhodnocení Noci kostelů 2019

Dominik Faustus 10.června 2019
V pátek 7. června 2019 od 17 hodin proběhlo pod vedením ing. Kristýny Solničkové, MBA v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích vyhodnocení Noci kostelů, která se konala 24. května 2019. Přítomní organizátoři se sdíleli se svými zkušenostmi a přínosné podněty budou jistě zakomponovány do dalšího ročníku. "Všem, kteří se letošní Noci kostelů v litoměřické diecézi zúčastnili jako organizátoři, je třeba vyslovit veliké poděkování za dílo, které konají pro šíření křesťanství v severních Čechách", připomněl generální vikář Mons. Martin Davídek, který se setkání také zúčastnil.


Diecézní dům kardinála Trochty, 7. června 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus