Výročí 20 let od biskupského svěcení Mons. Josefa Koukla

Martin Flosman 27.srpna 2009

V těchto dnech si litoměřická diecéze připomíná kulaté výročí od konsekrace 18. litoměřického biskupa Mons. ThDr. Josefa Koukla. Ta se konala 27. srpna 1989 v litoměřické katedrále sv. Štěpána po patnáctileté sedisvakanci.

Josef Koukl se narodil 8. listopadu 1926 v Brně v rodině středoškolského profesora.  Stal se studentem klasického gymnázia v Brně, kde v roce 1945 maturoval. V letech 1945 – 1950 studoval teologickou fakultu v Praze. 23. dubna 1950 byl u sv. Vojtěcha v Praze – Dejvicích vysvěcen na kněze. Prvním kněžským místem byl Sokolov, kde působil jako kaplan. Ale již za necelé dva měsíce byl povolán k výkonu vojenské služby u PTP do prosince 1953. Půl roku byl bez státního souhlasu a od srpna 1954 působil jako administrátor ve farnosti Stodůlky, od října 1958 do roku 1970 působil jako kněz v Kladrubech u Stříbra.

V listopadu 1970 se Josef Koukl stal spirituálem kněžského semináře v Litoměřicích. V březnu 1974 byl promován na doktora teologie a od září 1974 do roku 1989 přednášel na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích morální teologii. Zároveň působil jako administrátor ve Velemíně u Lovosic. Jako profesor fakulty se stal také kanovníkem kapituly u Všech svatých na Pražském hradě.

Komunistický režim se v 80. letech postupně propadal do celkové krize a po řadě složitých jednání s Vatikánem bylo dovoleno personálně obsadit jedno volné biskupství v ČSSR. Na svátek sv. Anny 26. července 1989 byl svatým otcem Janem Pavlem II. ThDr. Josef Koukl jmenován 18. sídelním biskupem litoměřickým a 27. srpna téhož roku byl v katedrále sv. Štěpána vysvěcen na biskupa a slavnostně intronizován. Usedl tak na biskupský stolec, který byl od smrti biskupa Štěpána kardinála Trochty v dubnu 1974 neobsazený. Světiteli byli pražský arcibiskup František kardinál Tomášek, papežský nuncius se zvláštním posláním Francesco Colasuono a světící biskup pražský Jan Lebeda. Dále se zúčastnil kuriální kardinál Bernardin Gantin, vídeňský arcibiskup Herman Hans kardinál Gröer a trnavský arcibiskup Ján Sokol.

Díky svým přátelským vztahům v zahraničí navázal spolupráci s okolními diecézemi a tyto kontakty se postupně stále více rozšiřovaly nejen na biskupství, ale i další církevní instituce. V rámci České biskupské konference se stal předsedou biblické komise a předsedou subkomise pro romské obyvatelstvo.

Diecézi spravoval čtrnáct let do prosince 2003. V současné době je Mons. ThDr. Josef Koukl emeritním biskupem. Nadále pobývá v litoměřické biskupské rezidenci a je pověřen službou biskupského vikáře pro záležitosti styku se zahraničím.