Výročí 20 let od biskupského svěcení Mons. Josefa Koukla

Martin Flosman 27.srpna 2009

Výročí 20 let od biskupského svěcení Mons. Josefa KouklaV těchto dnech si litoměřická diecéze připomíná kulaté výročí od konsekrace 18. litoměřického biskupa Mons. ThDr. Josefa Koukla. Ta se konala 27. srpna 1989 v litoměřické katedrále sv. Štěpána po patnáctileté sedisvakanci.

 

Josef Koukl se narodil 8. listopadu 1926 v Brně v rodině středoškolského profesora.  Stal se studentem klasického gymnázia v Brně, kde v roce 1945 maturoval. V letech 1945 – 1950 studoval teologickou fakultu v Praze. 23. dubna 1950 byl u sv. Vojtěcha v Praze – Dejvicích vysvěcen na kněze. Prvním kněžským místem byl Sokolov, kde působil jako kaplan. Ale již za necelé dva měsíce byl povolán k výkonu vojenské služby u PTP do prosince 1953. Půl roku byl bez státního souhlasu a od srpna 1954 působil jako administrátor ve farnosti Stodůlky, od října 1958 do roku 1970 působil jako kněz v Kladrubech u Stříbra.

V listopadu 1970 se Josef Koukl stal spirituálem kněžského semináře v Litoměřicích. V březnu 1974 byl promován na doktora teologie a od září 1974 do roku 1989 přednášel na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích morální teologii. Zároveň působil jako administrátor ve Velemíně u Lovosic. Jako profesor fakulty se stal také kanovníkem kapituly u Všech svatých na Pražském hradě.

Komunistický režim se v 80. letech postupně propadal do celkové krize a po řadě složitých jednání s Vatikánem bylo dovoleno personálně obsadit jedno volné biskupství v ČSSR. Na svátek sv. Anny 26. července 1989 byl svatým otcem Janem Pavlem II. ThDr. Josef Koukl jmenován 18. sídelním biskupem litoměřickým a 27. srpna téhož roku byl v katedrále sv. Štěpána vysvěcen na biskupa a slavnostně intronizován. Usedl tak na biskupský stolec, který byl od smrti biskupa Štěpána kardinála Trochty v dubnu 1974 neobsazený. Světiteli byli pražský arcibiskup František kardinál Tomášek, papežský nuncius se zvláštním posláním Francesco Colasuono a světící biskup pražský Jan Lebeda. Dále se zúčastnil kuriální kardinál Bernardin Gantin, vídeňský arcibiskup Herman Hans kardinál Gröer a trnavský arcibiskup Ján Sokol.

Díky svým přátelským vztahům v zahraničí navázal spolupráci s okolními diecézemi a tyto kontakty se postupně stále více rozšiřovaly nejen na biskupství, ale i další církevní instituce. V rámci České biskupské konference se stal předsedou biblické komise a předsedou subkomise pro romské obyvatelstvo.

Diecézi spravoval čtrnáct let do prosince 2003. V současné době je Mons. ThDr. Josef Koukl emeritním biskupem. Nadále pobývá v litoměřické biskupské rezidenci a je pověřen službou biskupského vikáře pro záležitosti styku se zahraničím.