Výročí 350 let chrámu sv. Petra a Pavla v Mimoni

Jana Michálková 28.června 2013

Výročí 350 let chrámu sv. Petra a Pavla	 v MimoniChrám sv. Petra a Pavla v Mimoni byl postaven před 350 lety. Významné výročí si zdejší farnost připomene během tohoto víkendu. Nedělní poutní mši svatou bude celebrovat litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

 

Program bohoslužeb:

  • sobota 29. června: poutní mši sv. od 10 hodin celebruje pražský pomocný biskup Mons. Václav Malý, doprovází pěvecký sbor Hvězda z České Lípy
  • neděle 30. června: poutní mši sv. od 10 hodin celebruje litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, doprovází Kytlický chrámový sbor

Z historie:

Kostel sv. Petra a Pavla v Mimoni byl postaven v letech 1661-63 stavitelem Santinem de Bossi (?). Presbytář byl přestavěn roku 1807, věž je z roku 1674 (zvýšena v roce 1807). Původně pouze trojlodí s osamocenou věží, roku 1807 připojen presbytář a věž přitom sloučena s hmotou kostela. Nástěnné malby na klenbě a stěnách presbytáře jsou dílem J. Schmidta z roku 1828, obnoveny byly roku 1913. Kolem kostela je hřbitovní zeď, jejíž součástí bylo původně pět kaplí; jedna dochována - od G. Broggia z roku 1665. Fara u kostela byla postavena v letech 1674-77 (G. Broggio), přestavěna v letech 1806-7. (Zdroj: Umělecké památky Čech 2 K-O, ČSAV, Ústav teorie a dějin umění, Dr. Emanuel Poche, DrSc., Academia Praha 1978)

Farářem ŘKF Mimoň je P. Václav Horniak SVD (http://farnostmimon.ic.cz).

 

Více informací na internetových stránkách města: http://www.mestomimon.cz/turist-zajimavosti-mesta.html