Výročí posvěcení katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích

Dominik Faustus 20.září 2019
V pátek 20. září 2019 oslavil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant spolu s kanovníky litoměřické kapituly - proboštem P. Jiřím Hladíkem, O.Cr. a generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem poutní slavnost Výročí posvěcení katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích. V úvodu vysvětlil litoměřický biskup liturgickou zvláštnost, proč se toto výročí slaví 20. září a ne v den, kdy byla katedrála vysvěcena, což se stalo 21. září 1681. Důvodem je, že na 21. září připadá svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Památka korejských mučedníků sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze a Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, která by připadla na 20. září, se v litoměřické diecézi přesunuje na 19. září. Tato liturgická zvláštnost nejen neruší liturgické předpisy platné pro celou církev, ale naopak je tak zdůrazňuje. V kázání při mši svaté litoměřický biskup připomněl, že kostel či katedrála jsou místa, kde se člověk setkává s Bohem.


Katedrála sv. Štěpána, 20. září 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus