Výročí posvěcení katedrály sv. Štěpána v roce 2022

Dominik Faustus 20.září 2022

V úterý 20. září 2022 oslavila litoměřická katedrála sv. Štěpána výročí svého posvěcení. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Koncelebrovali s ním kanovníci litoměřické kapituly. V kázání pan biskup vysvětlil, že posvěcení katedrály, které se konalo 21. září 1681, bylo z důvodu svátku sv. Matouše k liturgickému slavení přesunuto o den dříve. Vzpomněl také na to, že v pondělí 19. září 2022 navštívil Terezín, kde několik desítek mladých hasičů skládalo přísahu hasičskému povolání pro terezínskou oblast. Povoláni k záchraně životů a majetků jsou tito mladí lidé ochotni nasadit i svůj život. Oproti tomu studentů teologie je na celou republiku jen několik desítek, a to jde o tak důležitou věc, jako je spása nesmrtelných duší. Je tedy na nás, abychom se modlili, aby Pán poslal dělníky na svou žeň, aby se našli mladí lidé, kteří nebudou váhat dát se do služby samotného Boha, i když víme, že povolání jako takové je daleko širší pojem, než jak jej někdy uvažujeme. Ať tedy dá Pán mnoho milostí všem, kdo navštíví litoměřickou katedrálu a kéž všichni, jichž se Bůh dotkne a pozve je ke službě hlásání evangelia, jeho hlas vyslyší a přijmou. Svatý Štěpáne, patrone litoměřické katedrály, svatý Felixi a Viktoríne, spolupatronové i sv. Paní Zdislavo, patronko litoměřické diecéze, orodujte za nás !

Úterý 20. září 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus