Výročí posvěcení litoměřické katedrály

Dominik Faustus 20.září 2021

V pondělí 20. září 2021 slaví litoměřická katedrála sv. Štěpána výročí posvěcení. Při slavnostní mši svaté, kterou v katedrále sloužili kanovníci litoměřické svatoštěpánské kapituly, si připomněli význam katedrály v životě diecéze. Katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích vysvětil 2. litoměřický biskup Jaroslav Ignác Šternberk dne 21. září 1681. Liturgická oslava se však koná o den dříve, tedy 20. září, neboť 21. září církev slaví svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Diecézní svátek musel být předřazen o den dříve, jak dosvědčuje pamětní deska v katedrále. Účastníci bohoslužby se pomodlili za zemřelé litoměřické biskupy a vyprošovali u patrona katedrály sv. Štěpána, spolupatronů sv. Felixe ze Sutri a sv. Viktorína z Amiterna, i sv. Zdislavy patronky diecéze, Boží milost a požehnání pro současného biskupa a celou diecézi pro níž je katedrála srdcem.

Pondělí 20. září 2021, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus