Výroční mše svatá v den zjevení Panny Marie ve Filipově

Dominik Faustus 14.ledna 2021

Ve středu 13. ledna 2021 v 10.30 hodin se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskutečnila slavnostní poutní mše. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Ten ve své promluvě povzbudil přítomné k důvěře v přímluvu Panny Marie a k životu z víry. Slavnostní poutní mše v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se koná ve výroční den zázračného uzdravení Magdalény Kade. Oproti minulým letům se kvůli pandemické situaci nemohla konat tradiční hlavní „noční“ mše svatá ve 4.00 hodiny ráno a věřících se účastnila pouhá hrstka. V loňském roce bychom ještě napočítali na čtyři stovky poutníků z Čech, Německa a dalších zemí. Poutní chrám ve Filipově spravovaný Římskokatolickou farností Jiříkov se nalézá v kopcích Šluknovské pahorkatiny, přímo na státní hranici s Německem. Nejmladší mariánská svatyně v litoměřické diecézi se již od svého vzniku těší velké úctě věřících.

Středa 13. ledna 2021, bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů, Filipov

Foto: Dominik Faustus