Výroční mše svatá v den zjevení Panny Marie ve Filipově

Milena Davídková 9.ledna 2023
214023

Výročí zjevení Panny Marie ve Filipově 
Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů

Čtvrtek 12. 1. 2023, 17.00 hod, večerní mše sv.,
poté zůstává bazilika přístupná do 20.00 hod.

Pátek 13. 1. 2023, bazilika bude otevřená od 02.00 hod.

4.00 h. ráno pontifikální mše sv.,
hlavní celebrant Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický a přítomní kněží

9.00 h. mše sv. v německém jazyce,
hlavní celebrant Dr. Waldemar Styra z farnosti Leutersdorf

10.30 h. česká mše sv.

17.00 h. česko-německá mše sv.

Oktáv zjevení: 14. 1. – 20. 1. 2023, denně 17.00 hod. mše sv.

Kontakt:
Římskokatolická farnost Jiříkov
Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov
e-mail: farnost.jirikov@dltm.cz
tel.: +420 739 905 907 nebo +420 605 932 373 

Plakát ke stažení 214025