Výroční mše svatá v kapli sv. Zdislavy v Kadani

Dominik Faustus 8.října 2021

V pátek 8. října 2021 se od 9 hodin konala mše svatá v kapli sv. Zdislavy v Domově seniorů v Kadani. Tuto kapli požehnal v roce 2007 biskup Pavel Posád a konají se v ní pravidelně každý týden bohoslužby. Pozvání na tuto mši svatou přijal generální vikář Mons. Martin Davídek s nímž koncelebroval děkan kadaňské farnosti R.D. Josef Čermák. Jáhenskou službu u oltáře vykonával Mgr. Jan Hrubý. Na závěr bohoslužby rozdal generální vikář přítomným seniorům obrázky sv. Zdislavy, které pocházely z daru biskupa Josefa Koukla v roce 2003 jednomu z obyvatel tohoto Domova seniorů. Ať patronka litoměřické diecéze sv. Zdislava vyprosí mnoho milostí obyvatelům tohoto domova i všem, kdo o ně pečují.

Pátek 8. října 2021, kaple sv. Zdislavy, Kadaň

Foto: Dominik Faustus