Výroční zádušní mše svatá za prof. Miroslava Zedníčka

Hana Klára Němečková, Jana Michálková 22.února 2013

Výroční zádušní mše svatá za prof. Miroslava ZedníčkaVýroční zádušní mše svatá za prof. Miroslava Zedníčka se bude konat v sobotu 23. února 2013 od 15 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích u Litoměřic.

 

Celebrovat ji bude soudní vikář Metropolitního církevního soudu v Praze P. prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem. spolu s generálním vikářem litoměřické diecéze P. ThLic. Stanislavem Přibylem CSsR. Bohoslužbu hudebně doprovodí litoměřický chrámový sbor s varhaníkem Jaroslavem Puldou. K účasti zve duchovní správa a obec Liběšice.

R.D. prof. ThDr. JUDr. Miroslav Zedníček (4. listopadu 1931 Ruda - 19. února 2012 Litoměřice) byl významným českým teologem, právníkem, odborníkem na církevní právo a vysokoškolským pedagogem. Zabýval se především historií církevního práva a postavením ženy v církvi. Přeložil do češtiny z latiny úřední text Kodexu kanonického práva. Od roku 1961 také působil jako výpomocný duchovní v Liběšicích u Litoměřic.

 

Do kostela bylo v minulém týdnu umístěno torzo sochy Panny Marie, která dříve stávala na ohradní zdi zdejšího kostela. Na sekanou kopii této sochy shání liběšická farnost finanční prostředky. Více informací naleznete zde.