Vyšel litoměřický soupis památek od Vinzenze Luksche

Mgr. Jana Chadimová 28.ledna 2016

Vyšel litoměřický soupis památek od Vinzenze LukschePo dvou letech intenzivní práce vychází v nakladatelství Artefactum první díl Soupisu historických a uměleckých památek v politickém okrese Litoměřice. Jeho autorem je Vinzenz Luksch, duchovní, který stál v roce 1885 u vzniku Diecézního muzea v Litoměřicích, vynikající znalec historie a umění.

Odborníkům a veřejnosti se tak téměř po stu letech dostává do ruky soupis, napsaný na začátku 20. století, který se měl stát jedním ze svazků oblíbené a dodnes využívané řady soupisů tehdejších politických okresů. Vzhledem k rozsahu díla nebylo možné vydat celý dochovaný rukopis najednou, ale zatím pouze jeho část, týkající se samotného města Litoměřice.

I přes skutečnost, že je originálním jazykem soupisu němčina, nepřijde zkrátka ani český čtenář. Prostřednictvím tohoto vydavatelského počinu se mu nabízí český překlad germanisty Jana Kvapila z ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Celá kniha je totiž koncipována dvojjazyčně a pro lepší orientaci v obou jazykových mutacích zrcadlově vysázena.

Vlastní text doprovází obrazová příloha s dobovými fotografiemi, přibližujícími atmosféru Litoměřic v minulosti a umožňujícími lepší identifikaci jednotlivých objektů a jejich vybavení. Zajímavé je sledovat proměnu, kterou město za jedno století prošlo. Litoměřice mají bohatou historii a čilý stavební ruch, který ve městě panoval zejména v barokní době, je patrný i na jeho dnešní podobě.

Edice litoměřického soupisu je výsledkem dobré autorské spolupráce Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a Biskupství litoměřického, která ukázala, jak je při takovémto vydavatelském počinu důležité propojení centrální instituce a regionu.
Kniha vychází v nákladu 400 výtisků a za podpory Akademie věd České republiky, Česko-německého fondu budoucnosti a Města Litoměřice.

Kromě dalších míst ji bude možné zakoupit i na recepci Biskupství litoměřického.

 

Kristina Uhlíková, Jana Chadimová, Martin Barus (edd.), Vinzenz Luksch, Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz. Teil I. Stadt Leitmeritz / Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, díl I., Město Litoměřice. Edice rukopisu. Praha 2015