Vyšel nový tištěný Katalog litoměřické diecéze

Jakub Myšička 26.ledna 2018

Na začátku ledna 2018 vydalo Biskupství litoměřické tištěný katalog. Tato brožura bude k dispozici pro statutární zástupce farností a jejich spolupracovníky na recepci biskupské kurie.
Katalog zachycuje personální stav litoměřické diecéze k 1. lednu 2018.