Vyšla česko-německá brožura o Svatých schodech v Rumburku

Mgr. Klára Mágrová, farnost – děkanství Rumburk, Jiříkov a Staré Křečany 5.listopadu 2012

Vyšla česko-německá brožura o Svatých schodech v RumburkuRestaurovaná poutní kaple Svatých schodů v ambitu rumburské Lorety se dočkala vlastní brožury. V roce 2012 ji za podpory Ústeckého kraje vydala Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk při příležitosti dokončení restaurování poutní kaple.

 

Česko-německá brožura „Svaté schody v Rumburku / Heilige Stiege in Rumburk přibližuje stavební historii kaple z let 1767-1770. Fotografie Jiřího Stejskala zachycují mimo jiné rokokovou malířskou výzdobou a cennou sochařskou galerií. Brožura připomíná rovněž náročné šestileté restaurování kaple z let 2007-2012, díky němuž se kapli vrátila původní podoba. Brožura Svaté schody v Rumburku je k dostání v rumburské Loretě a informačních centrech regionu Českého Švýcarska.
Svaté schody jsou spjaté s příběhem o Ježíšově odsouzení, utrpení a ukřižování. Představují schodiště v paláci prokurátora Piláta Pontského v Jeruzalémě, po němž vystoupal o Velkém pátku Ježíš pro rozsudek smrti. Původní mramorové stupně jsou vystaveny jako vzácná relikvie v kapli na Lateránském náměstí v Římě. Kopie Svatých schodů nejsou příliš časté, poutní kaple se vedle Rumburku nachází např. v Praze na Karlově, Brně či Hoře Matky Boží v Dolní Hedči u Králík. Po osmadvaceti stupních Svatých schodů se na znamení úcty stoupá pouze po kolenou. Rumburské Svaté schody jsou nejmladší stavbou svého druhu v českých zemích. Odlišují se bohatou sochařskou výzdobou a navazujícími objekty Posmívání se Kristu a Božího hrobu. Současně jimi vrcholí křížová cesta umístěná v ambitu Lorety.