Vyšla nová Zdislava

Hana Klára Němečková 10.prosince 2012

Vyšla nová ZdislavaVyšlo letošní závěrečné číslo Zdislavy, časopisu litoměřické diecéze.

 

Děkujeme všem kněžím za to, že nám ve svých textech přinášejí povzbuzení i ponaučení. Děkujeme za možnost, že můžeme představovat jak jejich farnosti, tak je samé. Děkujeme všem ochotným dopisovatelům za všechny ty pozvánky, zprávy a fotografie, které nám průběžně po celý rok posílali. Jsou pro nás při přípravě Zdislavy obrovskou pomocí. Jsme rádi, že díky vám můžeme propojovat i ty nejvzdálenější kouty naší diecéze.

 

V tomto adventním a vánočním čísle Zdislavy si můžete přečíst duchovní slovo R.D. Radka Vašinka na téma Konec liturgického roku a R.D. Pavla Ajchlera na téma Advent.

rozhovoru s naším knězem, misionářem R.D. Liborem Švorčíkem nabízíme pohled do krajanské církve v Kanadě, v rubrice Představujeme farnost do Liberce-Ruprechtic ke sv. Antonínovi.

Druhou částí se loučíme s Kapucíny v uniformě Mgr. Martina Flosmana.

V rubrice Napsali jste najdete Podzimní setkání rodáků a přátel Hrobčicka z pera Brigity Janovské a pozvánku do rorátní dílny v Jablonném v Podještědí Barbory Spalové. Více vašich příspěvků se nám tentokrát do Zdislavy nevešlo, vrátíme se k nim určitě v příštím čísle.

Krátkých zprávách z diecéze si můžete přečíst mimo jiné o návštěvě německého biskupa Konrada Zdarsy v Litoměřicích, žehnání nové sochy sv. Anežky v Doskanech nebo o umístění tubusů s novými dokumenty a fotografiemi do makovice věže kostela v Růžové.

Spolu s Katolickým týdeníkem vás zveme na poutní duchovní cestu do Svaté země, která se má uskutečnit 2. - 11. března 2013. Adventní a vánoční pozvánky jsou tradičně hojné, věnovali jsme jim tedy tři strany.

 

V příštím roce plánujeme vydat opět deset čísel Zdislavy, to první si budete moci přečíst ještě před Vánocemi. Jeden výtisk stojí 20 Kč. Uzávěrka je vždy k 8. dni v měsíci.

Objednat časopis Zdislava si můžete na adrese Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, Litoměřice 412 88 nebo e-mailem na zdislava@dltm.cz. Starší čísla najdete v elektronické podobě na našich internetových stránkách.