Vyšla nová Zdislava

Jana Michálková 7.dubna 2014

Vyšla nová ZdislavaV minulém týdnu vyšlo další číslo diecézního časopisu Zdislava (2014-03).

 

Dubnové číslo diecézního časopisu Zdislava (2014-03) je zčásti věnováno vzpomínce na ThDr. Štěpána kardinála Trochtu SDB, sedmnáctého sídelního biskupa litoměřického, od jehož úmrtí uplynulo v neděli 6. dubna 2014 čtyřicet let. Najdete zde text historika doc. Jaroslava Šebka, osobní vzpomínky tehdejších bohoslovců, kněžích působících v litoměřické diecézi a spolubratrů salesiánů kard. Trochty i jeho ošetřujícího lékaře MUDr. Milana Zbořila. Nechybí ani anketa s náhodně oslovenými lidmi jak v litoměřické diecézi, tak v Trochtově rodišti, Francově Lhotě, kterou jsme v loňském roce navštívili. Dočtete se tu i o tom, kde vzniká Trochtovo muzeum a v jaké fázi jsou tyto přípravy. Texty jsou doplněny fotografiemi z archivu litoměřického biskupství, především z pohřbu kard. Trochty (16. dubna 1974).

Druhá polovina čísla obsahuje pravidelné rubriky:  s diecézním organologem Radkem Rejškem tentokrát putujeme za varhanami kostela sv. Jiljí v Bezdězu, o ohrožených varhanách informujeme mj. i v krátkých zprávách z diecéze, zařadili jsme zajímavý text o dokském literátském bratrstvu, který nám poskytla absolventka Kulturních dějin na Univerzitě Pardubice Michaela Dostálová, v příspěvku Diecézní charity Litoměřice si na příběhu jedné z klientek představíme činnost Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou a seznámíme vás s novou redaktorkou Studia Štěpán Radia Proglas Vlastou Klekerovou. Jako obvykle tu najdete řadu dalších textů a pozvánek, včetně nabídky vzdělávacích kurzů Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické - JABOK.

Všem, kteří při přípravě tohoto čísla pomáhali, děkujeme.

 

Objednávky a distribuce:

Objednávky, předplatné časopisu - písemně na adrese Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, Litoměřice 412 88, e-mailem na zdislava@dltm.cz nebo na solnickova@dltm.cz, případně telefonicky na (+420) 416 707 535-6.

Distribuci časopisu zajišťuje prostřednictvím Postservisu Vydavatelství IN, s.r.o., z Jablonce nad Nisou. Zároveň také vyřizuje reklamace čtenářů, jimž nebyla předplacená Zdislava doručena, na adrese zdislava@in.cz nebo na tel. čísle (+420) 775 598 604.

V roce 2014 vyjde deset čísel.

Cena: 20 Kč / 1 ks.

 

Zdislava

Zdislava 3/2014