Vyšla Zdislava - číslo věnované majetkovému vyrovnání

P. Stanislav Přibyl, generální vikář 13.května 2015

Vyšla Zdislava - číslo věnované majetkovému vyrovnáníDnes vyšlo číslo diecézního časopisu Zdislava, výhradně věnované procesu majetkového vyrovnání.

Číslo nese označení 10/2014. Bohužel, z různých technicko-personálních příčin se nám toto vydání diecézního časopisu Zdislava nepodařilo vydat dříve, za což se hluboce omlouváme a všem předplatitelům děkujeme za jejich trpělivost.

Jako určité vynahrazení tohoto faktu vychází toto číslo jednak ve větším rozsahu, jednak ve vyšším nákladu.

Zdislava 10/2014 je monotématické číslo, které se věnuje výhradně problematice majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi z pohledu litoměřické diecéze.

Mezi články naleznete:

  • Popis procesu restitucí a článek o péči řádného hospodáře z pera právního poradce biskupství JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D.
  • Reportáže z práce v procesu majetkového vyrovnání na biskupství a ze setkání ekonomických rad farností
  • Stať o problematice hospodaření s lesy
  • Prezentaci některých realizovaných investičních projektů
  • Teologicko-ekonomické zamyšlení generálního vikáře
  • Článek o problematice památkové péče z pera P. Stanislava Přibyla
  • Odpovědi na nejčastější otázky kladené v souvislosti s procesem majetkového vyrovnání
  • a další

Toto vydání časopisu je koncipováno spíše jako sborník k tématu majetkového vyrovnání a předpokládá se, že informace v něm obsažené budou trvalejšího charakteru.

Případní zájemci o toto číslo, kteří nejsou předplatiteli, mohou získat výtisk na recepci Biskupství litoměřického nebo jim bude zaslán poštou.