Výsledek Tříkrálové sbírky 2020 v litoměřické diecézi

Milena Davídková 30.ledna 2020

Dáváme lidem příležitost pomáhat


Tříkrálová sbírka v litoměřické diecézi získává na oblibě. Svědčí o tom nejen zájem ze strany dobrovolníků, kterých každý rok přibývá, ale i obsah kasiček. Letos se v celé litoměřické diecézi podařilo vykoledovat 3 623 131 Kč, což je oproti loňskému ročníku rozdíl o více než 380 000 Kč. Všem dárcům a zúčastněným děkujeme!

Největší sbírku v Česku organizuje Charita Česká republika již dvacátým rokem. Nultý ročník se uskutečnil v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Po celé republice se pak koleduje od roku 2001. Je to zároveň největší dobrovolnická akce na našem území. V litoměřické diecézi bylo do sbírky zapojeno přibližně 3 000 dobrovolníků, v celé republice pak okolo 70 000. Nutno podotknout, že se jedná nejen o koledníky, ale všechny, kteří se do akce jakkoli zapojí. Například řidiči, kteří koledníky rozváží do měst a obcí a dobrovolníci, kteří pomáhají s šitím a opravami kostýmů.

„Těší nás velký zájem ze strany dobrovolníků. Většina z nich se akce zúčastňuje opakovaně. I to je důkazem toho, že se Tříkrálová sbírka stále více dostává do povědomí občanů a stává se tradicí. Dáváme lidem příležitost pomáhat s námi“, říká ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková.

„Přibývají obce, které se samy chtějí do sbírky zapojit. Z našich kapacitních důvodů nejsme schopni pokrýt všechny obce, proto jsme za jejich aktivitu vděční. Zajistíme vše potřebné, organizace se již ujímají sami obyvatelé oněch obcí a akci si berou za svou. Spolupráce s městy a obcemi je perfektní,“ pochvaluje si koordinátorka Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi Veronika Vedejová.

„Největší nárůst obnosu jsme zaregistrovali v kasičce, se kterou se koledovalo v obcích Boreč, Bílinka, Režný Újezd a Struženka. V loňském roce jsme zde vykoledovali 3 194 Kč, letos 10 411 Kč. V rámci litoměřické diecéze se pak Římskokatolické farnosti Liběšice u Žatce podařilo překročit hranici 500 000 Kč, přesně 502 298 Kč,“ uvedla PR Diecézní charity Litoměřice Eva Hadašová.

Výtěžek bude použit na zakoupení kompenzačních pomůcek pro handicapované, podporu dětí ze sociálně slabých rodin, úhradu léčebných výloh, které nejsou hrazeny pojišťovnami apod. Přibližně desetina výtěžku bude použita na pomoc do zahraničí. Diecézní charita Litoměřice podporuje dva projekty v Mongolsku, které jsou zaměřeny na vzdělávání dětí a mladistvých.

(Zdroj: Tisková zpráva, 29. ledna 2020, autorka Eva Hadašová, Diecézní charita Litoměřice) 


Celorepublikové výsledky Tříkrálové sbírky 2020

Tisková zpráva - Charita Česká republika

95710
Foto: archiv Diecézní charity Litoměřice