Výsledek Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi je rekordní

Jana Michálková 23.ledna 2015

Výsledek Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi je rekordníZnáme výsledek letošní Tříkrálové sbírky pořádané v naší diecézi. Vykoledovaná částka poprvé za patnáct let přesáhla výši dvou milionů korun.

 

Do charitativní akce Tříkrálová sbírka se letos v litoměřické diecézi zapojilo na dva tisíce dobrovolníků, při sčítání koledy bylo rozpečetěno osm set pokladniček. Celkový výtěžek sbírky činí úctyhodných 2.082.802 Kč. Všem dárcům patří upřímný dík!

Tříkrálová sbírka každoročně probíhá první dva týdny v lednu, akci v naší diecézi pořádá Diecézní charita Litoměřice.

Charity a farnosti litoměřické diecéze podporují z prostředků Tříkrálové sbírky řadu projektů a aktivit. Tyto záměry jsou zveřejněny na stránkách Diecézní charity Litoměřice www.dchltm.cz v sekci „Tříkrálová sbírka - „Kde Tříkrálová sbírka pomáhá.

Zprávu DCH Litoměřice o výsledku sbírky si můžete přečíst zde.