Výsledky Tříkrálové sbírky 2017

Jana Michálková 26.ledna 2017

Výtěžek Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi opět potěšil. Letos je rekordní. Koledníci tu díky štědrosti dárců vykoledovali do 914 pokladniček celkem 2 349 405 Kč (to je o přibližně 150 tisíc korun více než loni). Do sbírky se zapojilo 23 charit a farností. Probíhala v průběhu prvních dvou týdnů v lednu 2017.

„Na sbírce se podílelo téměř tři tisíce dobrovolníků, ať už jako koledníků, vedoucích skupinek nebo organizátorů sbírky, bez nichž by sbírka nikdy nemohla probíhat v takovém rozsahu. Všem těm, ale v neposlední řadě také dárcům patří veliký dík nejen od nás jako zástupců charit, ale především od těch, kterým sbírka pomůže,“ uvedla Růžena Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 v litoměřické diecézi: naleznete zde.

Kde Tříkrálová sbírka pomáhá: naleznete zde.


Z tiskové zprávy Edith Kroupové, Diecézní charita Litoměřice