Vyšlo nové číslo časopisu Zdislava

Hana Klára Němečková 31.srpna 2012

Vyšlo nové číslo časopisu ZdislavaVyšlo zářijové číslo Zdislavy, časopisu litoměřické diecéze.

 

V úvodníku Jan Nepomuk Jiřiště, kanovník a farář v Bělé pod Bezdězem, připomíná 20. září jako výroční den posvěcení litoměřické katedrály a upozorňuje nás na dva z jejích sedmi barokních oltářů. Dále Zdislava nabízí rozhovor s ing. Antonínem Schauerem, libereckým kantorem a rytířem lazariánem, a představuje farní obvod Lovosice pod titulkem Není nás málo! Za památnými varhanami kostelů litoměřické diecéze se s Radkem Rejškem vydáme tentokrát do kostela sv. Alžběty v Teplicích. Duchovní slovo je svatováclavské, R.D. Pavel Andrš nám národního světce ukazuje jako patrona vytrvalosti v dobrém. V rubrice Napsali jste najdete příspěvky 15 diecezánů na téma Biřmování - začátek nové životní etapy. Děkujeme všem, kteří nám je poskytli či zprostředkovali! Dále přinášíme vzpomínku křešického kněze Jaroslav Stříže na povodně 2002 a medailonek Oblastní charity Teplice. Nechybí ani diáře biskupa Jana Baxanta a generálního vikáře P. Stanislava Přibyla CSsR, množství krátkých zpráv z diecéze (děkujeme přispěvatelům!) a dvoustrana zářijových pozvánek s výběrem z nabídky Karmelitánského nakladatelství. V Tipu na výlet pokračujeme po Svatojakubské poutní cestě na etapě z Mladé Boleslavi do Benátek nad Jizerou. Závěrečná fotogalerie Petra Knoba nám přibližuje jáhenské svěcení v červenci 2012.

Následující číslo Zdislavy vyjde na konci září. Časopis vychází desetkrát ročně. Jedno číslo stojí 20 Kč.

Objednat časopis Zdislava si můžete na adrese Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, Litoměřice 412 88 nebo e-mailem na zdislava@dltm.cz, případně telefonicky na (+420) 416 707 536. Starší čísla v elektronické podobě najdete na našich internetových stránkách.