Vyšlo nové číslo časopisu Zdislava

Jana Michálková 6.března 2013

Vyšlo nové číslo časopisu ZdislavaTento týden vyšlo nové číslo Zdislavy, časopisu litoměřické diecéze.

 

Březnové číslo časopisu Zdislava (2013/03) otevíráme velikonočním zamyšlením litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. V rozhovoru představujeme akademickou malířku Evu Votočkovou, restaurátorku diecézního konzervátorského centra Biskupství litoměřického, která se již čtyřicet let zabývá restaurováním závěsných obrazů, polychromovaných plastik, nástěnných maleb a sgrafit. Pro litoměřickou diecézi restauruje zejména obrazy na plátně. V naší stálé rubrice Představujeme farnost se tentokrát podíváme do Šluknova. O životě tamní farnosti si s R.D. Pavlem Procházkou a Dr. Evelin Habel povídala Hana Klára Němečková. Ta se letos v lednu rovněž vydala na výroční pouť do Filipova. Na mši svatou, která ve zdejší bazilice začíná ve čtyři hodiny po půlnoci, putovala pěšky - v Rumburku se připojila ke skupině třiceti poutníků a vydala se s nimi lednovou nocí do 13 km vzdáleného Filipova. Do Zdislavy připravila reportáž z této cesty i anketu s poutníky. Článek je zároveň pozvánkou pro všechny ty nerozhodné, kteří by měli chuť tuto pěší pouť v budoucnu absolvovat, ale zatím k tomu nenašli odvahu. S diecézním kampanologem Radkem Rejškem se podíváme za zvony kostelů litoměřické diecéze, tentokrát se zmíníme o osudech některých zvonařů.

V krátkých zprávách uvádíme mj. vyjádření litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta k rezignaci Svatého otce Benedikta XVI. na úřad papeže. Do rubriky Napsali jste jsme zařadili poznámku Norberta Krutského z Teplic a příspěvky Michala Olekšáka, administrátora farnosti Dlouhý Most, a Jana Mečíře ze Stružnice. Všem děkujeme.

Najdete tu první část přednášky Mons. Antona Otteho, vedoucího kanceláře Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze, o česko-německých vztazích, v rubrice věnované charitě hodnotíme letošní Tříkrálovou sbírku a přečíst si můžete i pastorační list biskupů k majetkovému narovnání.

Ani v tomto vydání nechybí pozvánky, akce z diářů biskupa a generálního vikáře, knižní nabídka a události měsíce února obrazem.

 

Uzávěrka dubnového čísla Zdislavy je 8. březen. Uvítáme všechny vaše zprávy z farností, příspěvky do rubriky Napsali jste i pozvánky.

 

Objednat časopis Zdislava si můžete na adrese: Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, Litoměřice 412 88, e-mailem na zdislava@dltm.cz (telefonicky na čísle +420 416 707 536) nebo na zdislava@in.cz (telefonicky na čísle +420 775 598 604). Jeden výtisk stojí 20 Kč. Uzávěrka je vždy k 8. dni předcházejícího měsíce. Starší čísla najdete v elektronické podobě na našich internetových stránkách.