Vyšlo nové číslo časopisu Zdislava

Jana Michálková 31.října 2013

Vyšlo nové číslo časopisu ZdislavaVyšlo nové číslo Zdislavy (09/2013), časopisu litoměřické diecéze.

 

Co v aktuálním čísle Zdislavy najdete? R.D. Alois Heger, administrátor Římskokatolické farnosti - děkanství Chomutov, se v úvodníku listopadové Zdislavy zamýšlí nad dvěma svátky - slavností Všech svatých (1. listopadu) a Památkou zemřelých (2. listopadu).

Dne 22. listopadu to bude pět let, kdy náš diecézní biskup, Mons. Mgr. Jan Baxant, přijal v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích biskupské svěcení. V rozhovoru toto období krátce shrnuje.

Do Zdislavy jsme zařadili zprávu o významné události měsíce října - podpisu memoranda o partnerství litoměřické a eichstättské diecéze. Součástí textu je krátký rozhovor s eichstättským biskupem Mons. Hankem i plné znění memoranda, podepsaného oběma biskupy.

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka Římskokatolické farnosti - děkanství Rumburk, vás pozve na česko-německou putovní výstavu „Drobné sakrální památky Šluknovského výběžku a Horní Lužice / Sakrale Kleindenkmäler im Schluckenauer Zipfel und der Oberlausitz, o které si povídala s jejím autorem, Mgr. Josefem Rybánským, pracovníkem Muzea Varnsdorf.

Novým majitelem kostela Narození Panny Marie v Trmicích se stalo Občanské sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích - „FIAT VOLUNTAS TUA. Kupní smlouva byla podepsána v pondělí 14. října. Ve Zdislavě zveřejňujeme prohlášení předsedkyně tohoto občanského sdružení, Mgr. Marie Gottfriedové. Biskupský vikář pro pastoraci J. M. can. Martin Davídek krátce shrnuje Rok víry. V našem seriálu na pokračování „Za zvony kostelů litoměřické diecéze se s diecézním kampanologem Mgr. Radkem Rejškem tentokrát vydáme za památným zvonem do Kryštofova Údolí.

V krátkých zprávách z diecéze se podíváme za našimi novými sestrami františkánkami do Liberce, do Dlažkovic na Třebenicku, kde se v letošním roce podařilo v téměř rekordním čase stavebně opravit kostel sv. Václava, dále na Děčínsko, kde bylo v nedávné době požehnáno pět nových zvonů, a do Loun a Chomutova, jejichž kostely nově získaly ostatky svatých - sv. Firmina a sv. Zdislavy.

Za příspěvky do rubriky „Napsali jste děkujeme paní Věře Koulové ze Smržovky, která nám napsala za občanské sdružení Michael o záchraně mariánského zastavení v Dolní Smržovce, Mgr. Bc. Janě Pucharové, ředitelce Biskupského gymnázia, ZŠ a MŠ Bohosudov, a paní Ivaně Fialové za zprávu o aktivitách této školy, Mgr. Janě Švecové, DiS, sociální pracovnici Salesiánského střediska Štěpána Trochty v Teplicích, za článek o semináři věnovanému výchově a vzdělávání romských dětí, jejž toto středisko organizovalo, manželům Pálkovým z Mnichova Hradiště za pěkný text o biřmování v tamní farnosti, panu Jaroslavu Veselkovi za fotografie z biřmování v Lovosicích a paní Tereze Pištorové, která nás zve v listopadu do Prahy na ekumenické setkání mladých nazvané Dny důvěry.

Zprávy z charity naleznete tentokrát na čtyřech stranách Zdislavy (minulé číslo Zdislavy 08/2013 bylo monotematické, věnované osobnosti 16. litoměřického sídelního biskupa Antona Aloise Webera, jehož 65. výročí úmrtí jsme si v září připomněli). Vracejí se k letošní červnové povodni a popovodňové pomoci charity, informují o desátém ročníku Dne charity i o novém sídle Diecézní charity Litoměřice. Paní Brigita Janovská z Mostu nám poslala příspěvek o partnerské spolupráci Oblastní charity Most a Lidové solidarity Freiberg. Děkujeme.

Ani v tomto čísle nechybí pozvánky na akce pořádané v naší diecézi, pořad Studia Štěpán Radia Proglas a knižní nabídka Karmelitánského nakladatelství a Paulínek. Informujeme rovněž o prvních úspěších projektu na záchranu vzácných ohrožených varhan v litoměřické diecézi a zveme vás, abyste se s námi aktivně zapojili do projektu Křesťanské Vánoce.

Ve fotogalerii se ohlížíme za vzpomínkovými akcemi, které se konaly v souvislosti s výročím biskupa Webera.

 

Příští číslo Zdislavy (10/2013) vyjde na konci listopadu. Časopis vychází desetkrát ročně. Jedno číslo stojí 20 Kč.

Objednat časopis Zdislava si můžete na adrese Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, Litoměřice 412 88 nebo e-mailem na zdislava@dltm.cz, případně telefonicky na (+420) 416 707 536. Starší čísla v elektronické podobě najdete na našich internetových stránkách.