Výstava: Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze

Milena Davídková 8.prosince 2020

Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze


10. 12. 2020 – 18. 4. 2021

SGVU v Litoměřicích, Michalská ulice

Autorský tým:
Michaela Ottová (SGVU) – Helena Zápalková (MUO)

Odborná spolupráce:
SGVU: Alena Beránková, Jan Štíbr
MUO: Gabriela Elbelová, Jana Hrbáčová
Biskupství litoměřické: Lada Hlaváčková
Arcibiskupství olomoucké: Alena Jemelková
Kurátoři: Michaela Ottová, Ľubomír Turčan

126695Společný výstavní projekt Galerie a muzea litoměřické diecéze a Arcidiecézního muzea v Olomouci představí sbírky, stálé expozice i programové zaměření dvou výjimečných institucí svého druhu v České republice, které se věnují prezentaci duchovně zaměřeného umění. Na jaře roku 2020 proběhne výstava ze sbírek Galerie a muzea litoměřické diecéze v olomouckém muzeu, na podzim téhož roku bude naopak představeno olomoucké Arcidiecézní muzeum v Litoměřicích (prostory SGVU, Michalská 7, Litoměřice).
Olomoucké Arcidiecézní muzeum bude v Litoměřicích prezentovat výběr uměleckých předmětů z bohatých sbírek olomouckých biskupů a arcibiskupů dochovaných jak v Arcibiskupském paláci v Olomouci, tak na zámku v Kroměříži, stejně jako mecenášské aktivity olomouckých kanovníků, a to napříč uměleckými druhy (obrazy, sochy, umělecké řemeslo, kresba, grafika). Ve výběru exponátů olomoucké arcidiecéze budou zastoupena zejména díla z majetku jednotlivých farností arcidiecéze od 13. století až do závěru baroka. Z významných exponátů lze jmenovat např. fragment reliéfu Klanění tří králů (2. pol. 13. stol.), sochu Madony z Hrušek (40. léta 14. stol.), sousoší Olivetské hory z Pustiměře (kolem 1480–1490), sochu Ukřižovaného Krista od Ondřeje Zahnera (40. léta 18. stol.) nebo obraz Panny Marie Immaculaty od Františka Vavřince Korompaye (1769).

K výstavě je vydán katalog s četnými barevnými reprodukcemi.

Během výstavy budou uplatňována aktuální epidemiologická opatření. Otevřeno denně mimo pondělí.